Avís Legal

Les parts que es vinculen a través d’aquestes condicions són La Unió de Germandats de Parets del Vallès (des d’ara La Germandat), societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb domicili social a Avinguda Lluis Companys, 2, local 1 (08150 Parets del Vallès) a la província de Barcelona (Espanya), amb número d’identificació fiscal V08901845, en representació i propietària única del domini i web http://lagermandat.org , i el CLIENT / USUARI que feu constar en totes les seves parts el formulari de registre.

Política de Privacitat

La Informació referent als usuaris rebuda pel titular del portal és tractada amb la màxima confidencialitat.
El titular ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament.
Per accedir a alguns dels serveis que ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, en cas de proporcionar-nos les seves dades personals quedaran incorporades i s’inclouran en un fitxer titularitat de la Germandat, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis. El citat fitxer figura inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, al que pot accedir l’usuari per comprovar la situació d’aquells.
El responsable del fitxer es compromet a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades incloses en el fitxer. Així mateix, s’informa a l’usuari de la seva facultat d’exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i si escau, oposició d’acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa. Aquests drets podran ser exercitats posant-se en contacte amb la web a través de correu electrònic a info@germandatparets.cat. La informació rebuda no és comunicada a tercers no autoritzats i s’adoptaran les mesures necessàries per evitar accessos no autoritzats.

Ús de la Web 
La navegació en http://lagermandat.org atribueix la condició d’Usuari del portal, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions incloses en el present Avís Legal.
L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, LSSICE i el present Avís Legal i respondrà de qualssevol dany i perjudici que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Propietat intel·lectual de la web 
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut de http://lagermandat.org , el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de la La Germandat corresponent-li l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos, sense que pugui entendre que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre aquests.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de la web.

Actualització i modificació de la pàgina web
La Germandat es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això .

Indicacions sobre aspectes tècnics 
La Germandat de no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Germandat.
També s’exonera de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l’aplicació de les disposicions legals a què s’hagi de presentar en l’estricte exercici de les seves competències.

Exclusió de responsabilitat 
La Germandat no és ni serà responsable de cap manera per l’ús del contingut o la informació generada o publicada per tercers o per la web en si. Tampoc declara ni garanteix que la web, els seus serveis o la informació que en ell es presenta siguin fiables, ni que estiguin actualitzats o lliures d’errors, per la qual cosa La Germandat no podrà ser responsabilitzat per errors en la informació proveïda en el lloc o per els resultats de les accions que l’usuari realitzi amb aquesta informació.