Política de Privacitat – Avís Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l’empresa:

Les parts que es vinculen a través d’aquestes condicions són La Unió de Germandats de Parets del Vallès (des d’ara La Germandat), societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb domicili social a Avinguda Lluis Companys, 2, local 1 (08150 Parets del Vallès) a la província de Barcelona (Espanya), amb número d’identificació fiscal V08901845, en representació i propietària única del domini i web http://lagermandat.org , i el CLIENT / USUARI que feu constar en totes les seves parts el formulari de registre.

Política de Privacitat

La Germandat ha implantat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que emmagatzemem, d’acord amb el reglament general de protecció de dades RGPD.
És el nostre deure informar-li que en cas d’omplir el formulari de contacte i enviar-nos-, les seves dades seran incloses en el nostre sistema de tractament, amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable, fiscal i realitzar l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes o serveis. Que els tractem en base al seu consentiment o per execució d’un contracte o per obligació legal. I que les dades proporcionades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.
La Germandat es compromet a complir amb el que disposa la normativa sobre protecció de dades anteriorment esmentada, així com a fer complir les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades al personal al seu servei que tracti dades de caràcter personal, evitant d’aquesta manera, la pèrdua alteració i accés no autoritzat als mateixos. Aquest personal es troba subjecte al deure de secret i confidencialitat respecte a les dades que tracta en els mateixos termes que La Germandat.
Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat.
Per a això podrà enviar un correu electrònic a: lagermandat@gmail.com.
A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

Ús de la Web
La navegació en http://lagermandat.org atribueix la condició d’Usuari del portal, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions incloses en el present Avís Legal.
L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, LSSICE i el present Avís Legal i respondrà de qualssevol dany i perjudici que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Propietat intel·lectual de la web
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut de http://lagermandat.org , el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de la La Germandat corresponent-li l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos, sense que pugui entendre que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre aquests.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de la web.

Actualització i modificació de la pàgina web
La Germandat es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això .

Indicacions sobre aspectes tècnics
La Germandat de no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Germandat.
També s’exonera de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de l’aplicació de les disposicions legals a què s’hagi de presentar en l’estricte exercici de les seves competències.

Exclusió de responsabilitat
La Germandat no és ni serà responsable de cap manera per l’ús del contingut o la informació generada o publicada per tercers o per la web en si. Tampoc declara ni garanteix que la web, els seus serveis o la informació que en ell es presenta siguin fiables, ni que estiguin actualitzats o lliures d’errors, per la qual cosa La Germandat no podrà ser responsabilitzat per errors en la informació proveïda en el lloc o per els resultats de les accions que l’usuari realitzi amb aquesta informació.

 

Actualitzat: 24 Agost 2018